سامانه جامع مدیریت نقشه برداران

سامانه جامع مدیریت نقشه برداران

 

تعریف 

این سامانه به‌منظور ارجاع کار نظارت به مهندسین عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استفاده می‌گردد. کلیه مهندسین عضو، به‌منظور اخذ کار نظارت طبق بند 16-1-1 موظف به اعلام آمادگی دریافت کار و تعیین رمز عبور جهت دسترسی به سامانه مذکور می‌باشند. مهندسین در این سامانه امکان مدیریت کارهای  ارجاع شده از سوی سازمان و یا پذیرش و یا عدم پذیرش کار ارجاعی و اخذ گزارش‌ها موردنیاز از کارکرد خود را خواهند داشت.

 مزيتهاي سيستم نرمافزاری

 1. ارجاع عادلانه پروژه‌ها به مهندسان: با توجه به اينكه آيتمهاي مربوط به ظرفيت و صلاحيت و كار نظارت اخذشده در سامانه رصد شده و بر اساس آن اولويتهاي صف ارجاع مشخص ميشود، كه اين نشاندهنده عادلانه بودن سيستم نرمافزاري و يك مزيت براي مهندسان است.
 2. چون ارجاع كار از طريق سازمان انجام ميشود و مبالغ مربوط به دستمزد مهندسان طبق تعرفه از طريق سازمان دريافت ميگردد، امكان تخلفات مالي از سوي مالك و ناظر سلب ميشود.
 3. با توجه به اينكه کلیه ارجاعات به‌صورت اولويتبنديهاي موجود انجام ميشود و ارتباط بين مالك و نقشه‌بردار از اين طريق کاملاً حذف ميشود، انجام وظايف مهندسین به شكل بسيار بهتري صورت ميگيرد.  وقتي مهندسین توسط مالك انتخاب ميشود، احتمال اينكه کار به‌درستی انجام نگيرد افزايش پيدا ميكند چون این احتمال به وجود ميآيد كه مهندسین در عمل مطيع خواستههاي مالك شود به‌این‌ترتیب با ارجاع كار از طريق سامانه، نظارتهاي درست و واقعي انجام ميشود و از نظارتهاي صوري جلوگيري به عمل ميآيد.

امکانات

 • ثبت كار توسط كاربر سازمان
 • ارائه فيش پرداختي به مالك
 • دریافت و ارسال پروژه توسط مهندسین

 

 • قابلیت مدیریت سهمیه‌ها
 • انتخاب خودکار نقشه‌بردار توسط نرم‌افزار

 

 • ثبت شماره فيش در سيستم نرم‌افزاری سازمان

 

 • پرداخت توسط مالك
 • ارسال اطلاعات پرونده به ايميل مهندس نقشه‌بردار

 

 

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش بازرگانی شرکت مهندسی تراکنش قرن تماس حاصل فرمایید.          

013.33231385